جایگاه افشا سر در قانون مجازات اسلامی

دوره 2، شماره 6، آذر 1400، صفحه 17-36

10.22034/lth.2021.248599

فاطمه علی اصغرزاده


احتکار و شرایط اثبات و مصادیق آن

دوره 2، شماره 6، آذر 1400، صفحه 82-97

10.22034/lth.2021.248595

علیرضا نامی؛ حسین نامی


تحلیل فقهی و تطبیق حقوقی اقسام حق دینی با رویکرد انتقادی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-12

عبدالله رنجبر؛ سید حسین سادات حسینی


ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 1-11

علی محمد حسینی


بازشناسی سیاست جنائی بزه‌دیده‌مدار در جرائم منافی عفت

دوره 2، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 1-16

سید رضا احسان پور؛ نصر الله حقیقی


ضرورت مقررات‌گذاری ارزهای دیجیتال و تبیین موانع ساختاری

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 13-23

محمد باباپور؛ امیر جوادی


بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیش‌روی آب دریا

دوره 2، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 17-30

مهدی محمدیان امیری؛ سید یوسف موسوی انیجدان


تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت

دوره 1، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 31-39

کورش دل پسند؛ شریف ترکمن نژاد؛ محمد نوریان