چارچوب حقوقی بهره برداری از آثار ادبی و هنری مجهول: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی کانادا، آمریکا، دانمارک و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس .کارآموز مرکز وکلاو مشاوران قوه قضائیه

2 ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/clth.2023.557494.1108

چکیده

در سال های اخیر ارزش آثار ادبی و هنری و نحوه بهره برداری از آن ها به طور فزاینده ای اهمیت و توجه یافته است و در حال حاضر نقش مهمی در تولید علم و پیشرفت علمی و فرهنگی ایران ایفا می کنند. با وجود این از آنجایی که طبق قوانین حق ادبی و هنری لازمه بهره برداری مشروع و قانونی از آثار ادبی و هنری، کسب اجازه از صاحب حق ادبی و هنری است، در این میان آثاری تحت عنوان آثار ادبی و هنری مجهول وجود دارند که صاحب فعلی آن موجود نیست یا نمی توان او را یافت. در نظام حقوقی ایران این آثار شناسایی نشده اند و مقررات خاصی در خصوص آن ها وجود ندارد که با توجه به اهمیت موضوع آثار مذکور و چالش هایی که برای مصرف کنندگان آن ها ایجاد می کنند، مراجعه به سایر نظام های حقوقی معاصر و بهره گیری از تجربیات و بررسی رویکردهای آن ها، می تواند راهگشای شناسایی چالش های بهره برداری از آثار ادبی و هنری مجهول و چراغ راهی برای قانونگذاری در وضع قوانین مناسب در این خصوص باشد. از این رو، پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی بر آن است که ضمن تبیین چالش های ناشی از آثار ادبی و هنری مجهول به واکاوی دیدگاه های متنوع در این حوزه و ارزیابی آنها بپردازد و در پایان، پیشنهادهای خود را درباره فراهم نمودن تسهیلات در بهره برداری از آثار ادبی و هنری مجهوال در ایران ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal framework of Using Orphan's Literary and Artistic Works

نویسندگان [English]

  • ali soleimani 1
  • Tayebeh Sahib 2
1 Tarbiat Modarres University
2 Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

In recent years, the value of literary and artistic works and their use have become increasingly important and now play an important role in the production of science and scientific and cultural progress in Iran. However, since according to the provisions of literary and artistic right a legitimate and legal exploitation of literary and artistic works is necessary to obtain permission from the copyright holder, there are works of art known as Orphan works that Their current owner is not available or can not be found. In the legal system of Iran, these works are not identified and there are no specific regulations regarding them. Considering the importance of the subject matter and the challenges that it poses to consumers, the reference to other contemporary legal systems and the use of Experience and study of their approaches can be a way of identifying the challenges of exploiting Orphan works and guidance to legislate in the establishment of appropriate laws in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orphan works
  • Compulsory License
  • Extended Collective License
  • Limitation on Remedies