درباره نشریه

فصلنامه «اندیشه حقوقی» در هفته پژوهش (آذر) ۱۳۹۹ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود و از آغاز سال 1401 به «اندیشه حقوقی معاصر» تغییر نام داد.
مخاطبان این فصلنامه تحت مجوز حق انتشار بین المللی و اجازه دسترسی (CC BY ۴.۰) می توانند مطالب و یا قالب موجود را نسخه برداری و توزیع نمایند.