درباره نشریه

فصلنامه «اندیشه حقوقی» در 1399/08/18 به شماره ثبت 86881 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس گردید و در هفته پژوهش (آذر) ۱۳۹۹ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.
مخاطبان این فصلنامه تحت مجوز حق انتشار بین المللی و اجازه دسترسی (CC BY ۴.۰) می توانند مطالب و یا قالب موجود را نسخه برداری و توزیع نمایند.