چیستی و چالش‌های شناسایی «حق بر شیردهی» به‌مثابه یک حق بشری: بایستگی رهیافت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22034/clth.2023.556985.1104

چکیده

تغذیه با شیر مادر چه به‌عنوان حق کودک و چه به‌عنوان حق مادر در همه اسناد حقوقی الزام‌آور به صراحت به رسمیت شناخته نشده است. دیدگاه‌های فمینیستی نیز در طول دهه‌های گذشته، چالشی دیگر بر این موضوع بوده است. به‌طور مثال، ون استریلک به‌عنوان یک فمنیست ادعا کرده است که شیردهی به زنان قدرت می‌دهد و به برابری جنسیتی در شیوه‌های مختلف کمک می‌کند. نخست، اینکه قدرت یک زن برای کنترل بدنش و انتخاب او در اینکه چگونه از آن استفاده کند، تأیید می‌نماید؛ دوم اینکه تغذیه با شیر مادر نظریه غالب راجع به سینه‌ها به‌عنوان اهداف اولیه جنسی و توسعه دیدگاه جنسیتی نسبت به زنان را به‌خوبی به چالش می‌کشد. شیردهی یک حق است، زیرا یک فرایند بیولوژیکی طبیعی است که پس از زایمان رخ می‌دهد و یک حق مادری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature and Challenges of Identifying the "Right to Breastfeeding" as a Human Rright; Necessity of Islamic Approach

نویسندگان [English]

  • Mohamad Setayeshpur 1
  • Fatemeh Sadeghi 2
1 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
2 M.A, Department of International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Breastfeeding is not explicitly recognized as either the right of the child or as the right of the mother in all legally binding documents. Feminist views have also been another challenge over the past decades. As a feminist, for example, Van Strylek has claimed that breastfeeding empowers women and contributes to gender equality in various ways. First, it confirms a woman's ability to control her body and choose how to use it; second, breastfeeding challenges the prevailing theory of breasts as primary sexual goals and the development of a gender perspective toward women. Breastfeeding is a right because it is a natural biological process that occurs after childbirth and is a maternal right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Rights
  • Right to Breastfeed
  • Islam