لزوم نگارش مبایعه‌نامه املاک توسط وکیل دادگستری و سردفتر اسناد رسمی به جهت پیشگیری از دعاوی ملکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از دعاوی مهمْ دعاوی ملکیِ ناشی از عدم تنظیم صحیح عقد بیع، به‌دست افراد عادی و مشاوران املاک است که با اتخاذ تدابیر بازدارنده، می‌توان از حجم پرونده‌ها در این حوزه کاست. متأسفانه قانون‌گذار با وضع قوانین ناکارآمد و بدون توجه به آثارِ زیان‌بارِ تنظیمِ مبایعه‌نامه توسط افراد فاقد دانش حقوقی، زمینۀ نقض حقوق شهروندان و افزایش آمار دعاوی ملکی را فراهم کرده‌است. لذا پرسش اساسیِ این پژوهش این است که تنظیم عقد بیع و نگارش صحیح مبایعه توسط کارشناسان حقوقی، تا چه حدی از بروز اختلافات ملکی پیش‌گیری می‌کند؟ با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، این مقاله برای پیش‌گیری از وقوع دعاوی و اختلافات ملکی، در پی ارائۀ راهبردهای کارآمدی است که ازطریق الزام طرفینِ عقد بیع به مراجعه به کارشناسان حقوقی (نظیر وکلا و سردفتران اسناد رسمی)، به‌منظور نگارش مبایعه‌نامه انجام می‌پذیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بسیاری از دعاوی ملکیْ ناشی از عدم رعایت اصول و قواعد حقوقی هستند و چنانچه نگارش مبایعه‌نامه به‌دستِ افرادِ متخصصِ حقوقی صورت گیرد، دانش حقوقی و قضایی آنان باعث پیش‌گیری از این دعاوی یا کاهش آن‌ها می‌شود و مشاورانِ مسکن نیز، مطابق با قوانین تجارت، صرفاً نقش واسطه‌گری و دلالی دارند و صلاحیت نگارش مبایعه‌نامه را ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of Writing the Bill of Housing Sale by a Lawyer and Notary Public in order to Prevent Actions for the Object of Sale

نویسنده [English]

  • Hassan Khosravi
Associate Professor of Public Law, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important lawsuits is actions for the object of sale, which is caused by the lack of proper regulation of the contract of sale by housing consultants, and can be reduced by taking preventive measures. Unfortunately, the legislature has provided the ground for violating the rights of citizens and increasing the number of cases by enacting ineffective laws without regard to the harmful effects of the writing of the bill of sale by persons without legal knowledge. Therefore, the main question of the research is to what extent does the preparation of the contract of sale and its correct writing by legal experts prevent the occurrence of disputes? With a descriptive-analytical approach, the paper seeks to provide effective strategies for preventing property disputes by requiring the parties to refer to legal experts to write bill of sale. The results of the research show that many cases are caused by non-observance of legal rules, and if the writing of sale contract is done by legal experts, it will prevent or reduce these lawsuits. According to commercial law, housing consultants have only the role of mediator and do not have the authority to write a bill of sale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bill of Sale
  • Lawyer
  • Notary Public
  • Legal Expert
  • Housing Consultant
  • Actions for the Object of Sale
  • Prevention