راهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت های جرم زا در قبال بزه دیدگی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد آیت‌ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شمال (آمل)، آمل، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

چکیده

 وقوق جرم و خشونت برعلیه زنان و دختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را به خود معطوف داشته‌است. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان در سطوح کلان می‌توانند نقش بزرگی در زمینة جلوگیری از بزه دیدگی و خشونت علیه زنان و از بین بردن عوامل جرم‌زا ایفا کنند. افتتاح خط تلفن ثابت برای دسترسی شبانه‌روزی زنان خشونت‌دیده، افزایش حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری‌ها، به کارگیری افسران زن متخصص در نیروهای پلیس و افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در کاهش خشونت و وقوع جرم علیه زنان در سطح ملی و بین المللی مؤثر باشند. مطالب این تحقیق از طریق مطالعه کتاب‌های موجود (روش کتابخانه‌ای) که در این زمینه جمع‌آوری شده است و همچنین روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد.
 افزایش میزان خشونت علیه زنان با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان زنان خشونت‌دیده و همچنین نقش مهم و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، ضرورت به‌کارگیری تدابیر و اقدامات حمایتی را از زنان بیان می‌کند.
بر اساس یافته‌های جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی، اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه باعث کاهش خشونت علیه زنان می‌شود. تلاش برای کاهش فرصت‌های مجرمانه و حذف وضعیت‌های مساعد ارتکاب جرم، در کنار اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National and International Criminological Solutions in Reducing Criminal Situations against Female victims.

نویسندگان [English]

  • Shahla Golparvar 1
  • Mohammad Nabipour 2
  • Hasan Hahitabar 3
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Faculty of LawAzad University, Ayatollah Amoli Branch
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, North Amol University, Amol, Iran.
3 Assistant Professor of Law, Faculty of Law, Ghaemshahr Branch of Azad University, Amol, Iran.
چکیده [English]

Issue: The rise of crime and violence against women and girls around the world has attracted the attention and sensitivity of governments and international organizations. Policymakers and decision-makers at the macro level can play a major role in preventing violence against women and eliminating criminals. Opening a landline for 24-hour access to women victims of violence, increasing the presence of social workers in police stations, increasing social emergency powers are measures that can be effective in reducing violence and crime against women.
Research Method: The contents of this research are through the study of existing books (library method) that have been collected in this field and also the descriptive-analytical research method.
Findings: Increasing the rate of violence against women due to its negative and lasting effects on the psyche of abused women and also the important and key role of women in the family and society, the need to use measures and supportive measures against women.
Results: Based on the criminological and victimological findings, the adoption of criminal preventive measures will reduce violence against women. Efforts to reduce criminal opportunities and eliminate favorable conditions for crime will be effective along with the reform of social, economic and cultural structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • Actions
  • victimization
  • criminology
  • violence