انسداد مرزها به‌منظور حفظ سلامت عمومی در مقابل اپیدمی با تأکید بر قواعد حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22034/clth.2024.2019512.1176

چکیده

انسداد مرزها در مواقع اضطرار با تفاسیر و رویکردهای متضادی همراه بوده است، به‌نحوی‌که تفسیر آن به‌عنوان یک مسأله حاکمیت‌محور با معیارهایی نظیر امنیت ملی در هم تنیده است. با این حال ضرورت دارد تا مسأله محدودیت در تردد از مرزها با وضعیت‌های خاص مهاجران، آوارگان و پناهجویان در قلمرو حقوق بین‌الملل مورد تطبیق قرار گیرد و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که: آیا این اعمال محدودیت‌ها می‌تواند مترادف با نقض حقوق اساسی انسان قلمداد شود؟ بنابراین در این پژوهش که مبتنی‌بر روش توصیفی ـ تحلیلی گردآوری شده است، در درجه اول مشخص گردید: ممانعت از دسترسی پناهندگان از طریق انسداد مرزها، نقض آشکار مواد 9 و 33 کنوانسیون ژنو محسوب می‌گردد و دولت‌ها نمی‌توانند در قبال تردد ایشان محدودیت اعمال نمایند، به‌ویژه آنکه وضعیت آوارگان یا پناهجویان متفاوت از اشخاص عادی می‌باشد. همچنین مبتنی‌بر شیوه استدلال قیاسی مشخص گردید: امنیت ملی نمی‌تواند به‌عنوان عنصری جهت توجیه انسداد مرزها در اپیدمی‌های فراگیر عمل نماید، زیرا ضرورت‌های امنیت ملی بایستی براساس تهدیدی عینی و بالقوه تفسیر شده و به لحاظ عملی نیز تهدید علیه امنیت ملی برخواسته از واکنشی جمعی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blocking the Borders in Order to Protect Public Health against the Epidemic with Emphasis on International Law

نویسندگان [English]

  • Hadi Masoudifar
  • Mohsen Molaeifard
Assistant Professor, Department of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Blocking borders in times of emergency has been associated with conflicting interpretations and approaches, so that its interpretation as a governance-oriented issue is intertwined with criteria such as national security. However, it is necessary to adapt the issue of border movement restrictions to the special situations of immigrants, refugees and asylum seekers in the realm of international law and to answer the question: Can these restrictions be synonymous with violating human fundamental rights? be considered Therefore, in this research, which is based on a descriptive-analytical method, it was firstly determined that preventing the access of refugees by blocking the borders is a clear violation of Articles 9 and 33 of the Geneva Convention and governments cannot impose restrictions on their movement. especially that the situation of refugees or asylum seekers is different from ordinary people. Based on the method of analogical reasoning, it was determined: national security cannot act as an element to justify the blocking of borders in widespread epidemics, because the needs of national security must be interpreted based on an objective and potential threat and in practical terms, the threat against national security has also been raised. from a collective reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blocking Borders
  • National Security
  • Asylum Seekers
  • Covid-19
  • Geneva Convention