قضایی‌سازی سیاست و مسأله سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، پژوهشگر حقوق عمومی، ایران.

2 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.22034/clth.2023.2004383.1146

چکیده

در دهه‌های اخیر، نظام‌های حقوقی و سیاسی دنیا، با گسترش قدرت قضایی و افزایش مداخله دادگاه‌ها در اموری مواجه شده‌اند که لزوماً ماهیت حقوقی و قضایی نداشته‌اند، بلکه کاملاً با سیاست‌های کلان مرتبط بوده‌اند. این پدیده «قضایی‌سازی سیاست» نام گرفته است. پژوهش حاضر با در نظرداشتن حدود صلاحیت‌های قضایی در قالب بازنگری اساسی ابتدا به بررسی مسأله سیاسی پرداخته است و تلاش کرده تا از این رهگذر ضمن بررسی ابعاد مختلف قضایی‌سازی نسبت این دو و و جایگاه آن در رویکردهای حقوقی و قضایی معاصر را بررسی نماید. درنهایت این مقاله نتیجه گرفته است که از یک‌سو، قضایی‌سازی سیاست به کم‌رنگ‌شدن مرزهای تفکیک قوا می‌انجامد، اما از سوی دیگر، می‌توان گفت مداخله قضایی به‌عنوان سازوکار نظارت و تضمین شفافیت به بهبود مقررات‌گذاری و اداره باکیفیت‌تر و قانونی می‌انجامد. درنهایت به نظر می‌رسد آنچه امروز به‌‌عنوان قضایی‌سازی سیاست شاهد هستیم محصول تسری صلاحیت‌های حاکمیتی به تمام قواست که به نقش‌آفرینی قوه قضاییه به اندازه مقننه و مجریه در امور سیاسی کلان انجامیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judicialization of Politics and the Political Issue

نویسندگان [English]

  • Narges Nakhjavani 1
  • Mahdi Rezaei 2
1 Ph.D, Public Law Researcher, Iran.
2 Assistant Professor, Allmeh Tabatbaee University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent decades, the legal and political systems of the world have faced the expansion of judicial power and the increase in the intervention of courts in matters that were not necessarily legal and judicial in nature but were completely related to mega-politics. This phenomenon is called “judicialization of politics”. Considering the limits of judicial competences in the form of a constitutional review, the present research has first examined the political issue and tried to examine the relationship between the two and its place in contemporary legal and judicial approaches while examining the various dimensions of judicialization. Finally, this article has concluded that, on the one hand, the judicialization of politics leads to the weakening of the boundaries of the separation of powers, but on the other hand, it can be said that judicial intervention as a mechanism of monitoring and guaranteeing transparency leads to the improvement of regulation and more quality and legal administration. In the end, it seems that what we are witnessing today as the judicialization of politics is the product of the expansion of sovereign powers to all powers, which has led to the role of the judiciary as much as the legislature and the executive in mega-politics affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicialization
  • Politics
  • Political Issue
  • Judicial Review
  • Constitutionalizing