بررسی تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزادبین المللی خلیج فارس شهرستان خرمشهر

2 هیئت علمی دانشگاه ازاد

10.22034/clth.2023.555590.1101

چکیده

چکیده

مبارزه با پولشویی از مهمترین چالش های دنیای امروز است که کشور های مختلف برای مبارزه با آن قوانینی را وضع کرده اند. همچنین در سطح بین الملل نیز توافقاتی در جهت مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. یکی از مهمترین مسائل تصحیل دلیل در جرم پولشویی می‌باشد که در این پژوهش بررسی تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس، مورد بررسی قرار می‌گیرد. تقریباً در اکثر نظام‌های حقوقی، در خصوص مسئله “معکوس‌سازی بار اقامه دلیل” در بزه پول‌شویی، رویه عملی به سمت و سوی پذیرش آن در حرکت بوده و بار اثبات عدم تحصیل اموال از راه‌های نامشروع بر دوش متهم نهاده شده است. این مسئله هرچند در نگاه اول با اصل برائت ناسازگار به نظر می‌رسد اما با توجه به اینکه معکوس‌سازی بار اثبات در این موارد، موافق اوضاع و احوال است، به نظر می‌رسد تعارضی با اصل برائت وجود نداشته باشد. در نهایت مشخص شد که صرف تشخیص فعالیت مافیایی شرکت برای اقدام در جهت پولشویی کفایت میکند. در حقوق انگلیس نیز تغییرات در اصل برائت در زمینه ی پولشویی محرک اصلی در زمینه ی تصحیل دلیل تشخیص داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the developments in money laundering education with an approach to international documents of lrani an and British laws and regulations

نویسندگان [English]

  • moud hossininasb 1
  • eysa bani namaeh 2
1 danshazad khorramshahr
2 Free University faculty
چکیده [English]

Abstract

The fight against money laundering is one of the most important challenges in the world today, and various countries have enacted laws to combat it. Agreements have also been reached at the international level to combat money laundering. One of the most important issues is the correction of evidence in money laundering, which in this study examines the evolution of evidence in money laundering with an approach to international instruments of Iranian and British laws and regulations. In almost all legal systems, the issue of "reversing the burden of proof" in the crime of money laundering, the practical procedure is moving towards its acceptance, and the burden of proving the lack of property acquisition in illegitimate ways is placed on the defendant. Although this issue seems incompatible with the principle of innocence at first glance, but considering that the reversal of the burden of proof in these cases is in line with the circumstances, there does not seem to be a conflict with the principle of innocence. Eventually, it became clear that merely detecting the company's mafia activity was sufficient to crack down on money laundering. In English law, changes in the principle of innocence in the field of money laundering are also recognized as the main motivator in the field of correction of reason.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correction of evidence in money
  • laundering
  • international documents
  • Iranian and British
  • regulations