دامنه‌ی صلاحیت قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری، حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/clth.2023.562951.1126

چکیده

نظارت بر حسن اجرای قوانین مد نظر اصل 156 قانون اساسی نظارتی عام و فراگیر است؛ به این معنا که هم باید نسبت به انواع قوانین اعم از اساسی و عادی و سایر مقررات اِعمال گردد و هم بر تمامی اجزای مجموعه‌ی نظام سیاسی که به هر نحو مجری قانون محسوب می‌شوند بار ‌شود. بنابراین قانون اساسی نیز همچون سایر قوانین نیازمند ضمانت‌ اجرایی است تا حسن اجرای آن را تضمین نماید و صرف قرارگرفتن آن در رأس هرم قوانین به معنی اجرای تمام و کمال آن نیست. با توجه به ماهیت و ظرفیت‌های قوه قضائیه این ضمانت‌ اجرا در صلاحیت این قوه قرار دارد که تنها مرز بازدارنده آن، اصل تفکیک قوا است، همچنانکه در راستای این نظارت قوانینی وجود دارد که به طور ویژه این نظارت را از قوه قضائیه مطالبه کرده‌اند که ریشه‌ی این تکلیف همان عمومیت و فراگیری نظارتی است که اصل 156 با توجه به ویژگی‌های این قوه بر آن تحمیل نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Jurisdiction of the Judiciary in Monitoring the Good Implementation of Laws in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ammar Ghodsi 1
  • Mohammad Ghodsi 2
1 M.A, Public law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D, Public law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Supervision of the good implementation of laws is based on Article 156 of the Constitution, a general and inclusive supervision. This means that it should be applied to all types of laws, both basic and ordinary and other regulations and it should be imposed on all the components of the political system that are in any way law enforcers. Therefore, the constitution, like other laws, needs an executive guarantee to ensure its good implementation that according to the nature and capacities of the judiciary, this guarantee is within the authority of this authority, the only limit of which is the principle of separation of powers, As in line with this supervision, there are laws that have specifically demanded this supervision from the judiciary and the root of this task is the generality and universality of supervision that Article 156 has imposed on it due to the characteristics of this branch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervision
  • Good Implementation of Laws
  • Guarantee of Implementation
  • Constitution
  • Normal Law
  • Judiciary