مسؤولیت مدنی و جبران خسارات وارده ناشی از منازعات مسلحانه اسرائیل و فلسطین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22034/clth.2024.2020568.1178

چکیده

جنگ پدیده‌ای ناخوشایند است که علی‌رغم سیاست‌گذاری‌های جامعه جهانی مبنی‌بر جلوگیری از وقوع آن، گاهاً کشورها درگیر منازعات مسلحانه می‌شوند. سازمان‌های بین‌المللی با درک واقعیت عدم امکان حذف این واقعه مذموم، ناچاراً دست به تصویب اسنادی زدند تا ضمن انسانی‌نمودن وجهه منازعات مسلحانه با تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و امکان جبران خسارات اتفاقاتی که در اثر حملات به اهداف غیرنظامیان وارد می‌شود، مسؤولیتی را متوجه طرفین درگیر در جنگ کند. در اسناد بین‌المللی به دولت یا گروه متجاوز در رأس مسؤولین به جبران خسارت اشاره شده است که در منازعه میان اسرائیل و حماس، اگرچه حماس به‌عنوان آغازکننده جنگ شناخته می‌شود و مطابق موازین بین‌الملل باید درصدد جبران خسارت به اسرائیل برآید، اما اقدامات رژیم اسرائیل به‌عنوان منتقم، بسیار گسترده‌تر بوده و دور از عدل و انصاف است که بخواهیم رژیم اسرائیل را از مسؤولیت معاف بدانیم، مضافاً اینکه منازعه مدنظر که با بی‌توجهی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه ادامه پیدا کرده است، سبب بروز جنایات جنگی نظیر هدف‌گیری جان و مال غیرنظامیان و تأثیراتی بر محیط زیست منطقه شده است که منصفانه‌ترین راه اقتدا به نظریه جنگ مشروع است تا ذیل آن بتوانیم هر دو نظام را مسؤول جبران خسارات به‌بارآمده معرفی نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Liability and Compensations for Damages Caused by Israeli-Palestinian armed Conflicts

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hesamoddin Rafiee Tabatabaei 1
  • Mahrouyeh Shoja Sangchouly 2
1 Ph.D , Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran..
2 Ph.D Student, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran..
چکیده [English]

War is an unpleasant phenomenon that, despite the international community's policies to prevent its occurrence, sometimes countries get involved in armed conflicts. Realizing the reality of the impossibility of eliminating this reprehensible incident, international organizations had to pass documents to humanize the face of armed conflicts by separating military from civilian targets and the possibility of compensating for the damages caused by attacks on civilian targets; responsibility towards the parties involved in the war. In the international documents, the government or the aggressor group is referred to as the head of the authorities to compensate the damage, that in the conflict between Israel and Hamas, Although Hamas is known as the initiator of the war and according to international standards, it should try to compensate Israel, but the actions of the Israeli regime as an avenger are much wider and it is far from justice and fairness to exempt the Israeli regime from responsibility in addition The conflict, which has continued with disregard for international humanitarian law, has caused war crimes such as targeting the lives and property of civilians and impacts on the region's environment; that the fairest way is to follow the theory of legitimate war, under which we can hold both systems responsible for compensating the losses incurred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed Conflict
  • International Responsibility
  • Human Rights
  • Environment