ارتباط ژن با خشونت‌های سایبری در فضای مجازی و نقض حقوق و کرامت انسانی اشخاص با تأکید بر خشونت‌های آنلاین بر علیه زنان و دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی، گروه علوم انسانی، واحد بین‌الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی، گروه علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/clth.2023.2016313.1165

چکیده

حقوق بشر بیانگر حقوق و آزادی‌هایی است که بر کرامت انسانی افراد در هر جامعه، تأکید دارد و اینترنت نیز دانشی نوین جهت ارسال، پردازش، دسترسی و نشر اطلاعات با سرعتی فراوان است که گستره‌ای بی‌پایان را برای بشریت به ارمغان آورده است. بستر اینترنت گاه خود محلی برای نقض حقوق بشری و تخطی از ارزش‌های اخلاقی و انسانی می‌شود. یکی از آشکارترین آن‌ها مقوله خشونت سایبری یا خشونت آنلاین علی‌الاخصوص بر علیه زنان و دختران است که این موضوع منزلت و جایگاه زن را به چالش می‌کشد. حق بر آزادی بیان و حق بر خلوت دو رکن اساسی ضمانت‌بخش در راستای مقابله با خشونت علیه زنان به‌شمار می‌آیند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا، با مطالعه اسناد بین‌المللی، با هدف کاربردی، اطلاعات به‌دست‌آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقابله با خشونت سایبری در سطح پیشگیری، تعقیب و مجازات از وظایف بدیهی دولت‌ها مطابق با اسناد حقوق بشری است. یکی از مشکلات پیش روی دولت‌ها در این زمینه فراسرزمینی‌بودن جرائم سایبری و محدودیت صلاحیتی دولت‌ها در رسیدگی به این جرائم است. محتمل است که رفتار برخی از مجرمان یا بخشی از رفتار آن‌ها با سطح کورتیزول موجود در بدن آن‌ها مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Connection between Genes and Cyber Violence in Cyberspace and the Violation of Human Rights and Dignity of Individuals with an Emphasis on Online Violence against Women and Girls

نویسندگان [English]

  • Shahrooz Darbandi 1
  • Sajjad Saanatjou 1
  • Maedeh Daghighi 2
1 PhD Student in Public International Law, Department of Humanities, Qeshm International Unit, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Phd Student in Public International Law, Department of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Human rights express the rights and freedoms that emphasize the human dignity of people in every society, and the Internet is also a new knowledge for sending, processing, accessing and publishing information with great speed, which provides an endless scope for humanity. has brought the internet sometimes becomes a place for violating human rights and violating moral and human values. One of the most obvious of them is the category of cyber violence or online violence, especially against women and girls, which challenges the dignity and status of women. The right to freedom of expression and the right to privacy are the two basic pillars of the guarantee in order to deal with violence against women. The present research was written based on the descriptive-analytical method and on the basis of documents and library sources, and in this regard, the obtained information was analyzed by studying international documents with a practical purpose. Dealing with cyber violence at the level of prevention, prosecution and punishment is one of the obvious duties of governments in accordance with human rights documents. One of the problems faced by governments in this field is the extraterritoriality of Cybercrimes and the limited jurisdiction of governments in dealing with these crimes. It is possible that the behavior of some criminals or a part of their behavior is related to the level of cortisol in their body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • Violence in cyberspace
  • Human Rights
  • Dealing with Violence Against Girls and Women in Cyberspace
  • Genetic-Social Variable