تأثیر افکار عمومی بر جرم‌انگاری‌ها در سیاست کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، عضو مرکز وکلای قوه قضاییه، ایران.

10.22034/clth.2023.2002714.1143

چکیده

یکی از پدیده‌های اجتماعی که جایگاه مهمی در سیاست‌گذاری‌های کیفری دارد، افکار عمومی است. این پدیده باتوجه به ساختار و چارچوب نظام‌های سیاسی و حقوقی دارای کارکردهای متفاوت در سیاست کیفری می‌باشد. یکی از جنبه‌های تأثیرگذاری این پدیده در سیاست کیفری ایران، مباحث مربوط به جرم‌انگاری‌ها است. همین مسأله و میزان تأثیر باعث آن شده که سیاست‌گذاران کیفری آن را به‌عنوان عامل مهمی در راستای تعیین جرایم و مجازات‌ها در نظر بگیرند. پس بنابراین توجه به افکار عمومی در تعیین مبنا و ملاک جرم‌انگاری‌ها می‌تواند نتایج مفیدی برای سیاست کیفری داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف تبیین نقش و اثرگذاری افکار عمومی بر سیاست کیفری ایران، با روش توصیفی و تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که افکار عمومی با واکنش خویش نسبت به حوادث ارتکابی در جامعه تأثیر به‌سزایی در جرم‌انگاری‌ها داشته و همین مسأله زمینه‌های جلب توجه سیاست‌گذاران کیفری به افکار عمومی را فراهم آورده است. بنابراین جرم‌انگاری‌های اسیدپاشی، زمین‌خواری، جرم‌انگاری فعالیت در شرکت‌های هرمی و ... ازجمله جرم‌انگاری‌های متاثر از افکار عمومی بر سیاست کیفری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Public Opinion on Criminalization in Iran's Criminal Policy

نویسنده [English]

  • Ebrahim Ghorbani
Ph.D of Criminal Law and Criminology, Member of the Bar Association of the Judiciary, Iran.
چکیده [English]

One of the social phenomena that has an important place in criminal policies is public opinion. This phenomenon has different functions in criminal policy according to the structure and framework of political and legal systems. One of the influential aspects of this phenomenon in Iran's criminal policy is the discussions related to criminalization. This issue and the degree of impact has caused the criminal policy-makers to consider it as an important factor in determining crimes and punishments. Therefore, paying attention to public opinion in determining the basis and criteria of criminalization can have useful results for criminal policy. The current research was conducted with the purpose of explaining the role and influence of public opinion on Iran's criminal policy, with a descriptive and analytical method, based on library studies. The findings of the research indicate that the public opinion with its reaction to the incidents committed in the society has had a significant impact on criminalization and this issue has provided grounds for attracting the attention of the criminal policy makers to the public opinion. Therefore, the criminalization of acid attacks, land grabbing, criminalization of activities in pyramid companies, etc. are among the criminalizations affected by public opinion on criminal policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Opinion
  • Populism
  • Criminalism
  • Criminal Policy