بررسی شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی مطالعات زنان، گرایش حقوق زن در اسلام، مشاور خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، تهران، ایران.

10.22034/clth.2023.1973670.1131

چکیده

در طی گذار از مراحل زناشویی، ممکن است اختلاف بین زوجین بروز کند و درصورت حادشدن به جدایی و طلاق منجر شود. این پژوهش بر آن است که با شیوه تحلیلی و توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که «چه شیوه‌هایی برای حل‌وفصل اختلافات خانوادگی وجود دارد؟» براساس یافته‌های پژوهش، سه نوع شیوه در دادرسی اختلافات خانوادگی وجود دارد: شیوه اول به‌صورت رسیدگی شبه‌قضایی و از طریق حکمیت و داوری است؛ شیوه دوم مبتنی‌بر رسیدگی قضایی فردمحورانه است؛ شیوه سوم حل‌وفصل اختلافات خانوادگی با نگاه درمان‌محورانه است. ماحصل این پژوهش آن است که شیوه‌های حاکم بر حل‌وفصل اختلافات خانوادگی در نظام حقوقی ایران، براساس رسیدگی قضایی فردمحورانه است که دادرسی براساس این نظام به‌دلیل ماهیت خاص آن، به شکلی نیست که جدایی را کاهش دهد و یا عوارض و پیامدهای کمتری برای زوحین و خصوصاً اطفال داشته باشد و حتی با ویژگی تشریفاتی، تقابلی، فردمحورانه خود موجب تشدید خصومت‌ها و تزلزل نهاد خانواده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Ways to Resolve Family Disputes

نویسنده [English]

  • Reyhaneh Shahidi
Ph.D, Department of Women Studies, Tehran, Iran.
چکیده [English]

During the transition from marital stages, differences may arise between couples and if it becomes acute, it may lead to separation and divorce. This research aims to answer the question "what methods are there to resolve family disputes" with an analytical and descriptive method. According to the findings of the research, there are three types of methods in family dispute proceedings. The first method is in the form of quasi-judicial proceedings and through arbitration. The second method is based on individual-oriented judicial proceedings; The third way of solving family disputes is through the perspective of therapy. The result of this research is that the methods governing the resolution of family disputes in Iran's legal system are based on individual-centered judicial proceedings and due to its special nature, proceedings based on this system are not in a way that reduces separation or complications and it has less consequences for children, especially children and even with its ritualistic, confrontational, individual-centered character, it causes the escalation of hostilities and the weakening of the family institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Settlement
  • Family Litigation
  • Quasi-Judicial
  • Judicial