حضور نماینده دادستان در دادگاه و تأثیر آن بر دادرسی عادلانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/lth.2023.1987607.1136

چکیده

نقش نماینده دادستان در بررسی پرونده‌ها با توجه به موضوع آن حتی در جرائم مشابه متفاوت است. وی فرآیند دادرسی را به دادستان گزارش داده و از این طریق دادستان در مسیر تحولات پرونده قرار می‌گیرد. از این‌رو در این پژوهش به بررسی و تحلیل پرونده‌های متعددی پرداخته شده و با بیان رأی صادر شده از دادگاه، به بررسی این موضوع که عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی موجب نقض رأی خواهد شد یا نه؟ می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد بر خلاف سابق، دادستان و نماینده وی بر آن می‌دارد تا در جلسات دادگاه، علاوه بر دفاع از کیفرخواست و ادله تحصیل شده با لحاظ و رعایت اصل برابری سلاح‌ها، حقوق طرفین دعوی و جامعه را تضمین نماید و در نهایت با مدنظر قرار دادن اصل فردی کردن مجازات‌ها در صورت استحقاق متهم، بر روند دادرسی اثر گذاشته و موجبات بهره‌مندی وی از نهادهای ارفاقی را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Presence of the Prosecutor's Representative in Court and its Impact on a Fair Trial

نویسندگان [English]

  • Baqer Shamloo 1
  • Alireza Saybain 2
  • Mohammadreza Nezafat 3
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
3 PhD Student, Department of Law, Bandar abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

The role of the prosecutor's representative in reviewing cases varies according to its subject matter, even in similar crimes. He reports the trial process to the prosecutor, and through this, the prosecutor is informed about the developments in the case. Therefore, in this study, several cases have been reviewed and analyzed by stating the verdict issued by the court, examines the issue that the absence of the prosecutor or his representative in the hearing will lead to the violation of the verdict or Not? The results show unlike the former, the prosecutor and his representative urge that in court hearings, in addition to defending the indictment and the evidence obtained by observing and observing the principle of equality of arms, guarantee the rights of the litigants and society, and finally taking into account the individual principle. The imposition of penalties, if the defendant deserves it, will affect the trial process and enable him to benefit from benevolent institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equality of weapons
  • Court Hearing
  • Fair Trial
  • Law
  • Representative of the Prosecutor