الزامات حقوق بشری مرتبط با مبتلایان به ایدز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

مبتلایان به ایدز همچون سایر شهروندان، از حقوق و مزایای قانونی بهره‌مند بوده و نمی‌توان ابتلای ایشان به نوع خاصی از بیماری را زمینه اعمال تبعیض و محرومیت از اجرای برخی از این حقوق دانست. مبتلایان به ایدز حداکثر دچار نوعی معلولیت همچون سایر افراد ناتوان بوده و قانونگذار باید وجهه همت خود را در حمایت از این قشر قرار دهد. با این وجود ماهیت بیماری ایدز موجب نتایجی متفاوت شده و بعضاً حقوق ذاتی این دسته از افراد از جمله حق کار کردن، حق تساوی، حق برخورداری از سلامت مورد انکار و یا خدشه قرار گرفته است. از اینرو سیاستگذاران این حوزه با تنظیم و تصویب و یا یادآوری اسناد حقوق بشری، بر اعمال صحیح و تمام این حقوق برای این گروه از شهروندان صحه گذارده‌اند.  این اسناد یا اسناد حقوق بشری عام و یا اسناد حقوق بشری مرتبط با ایدز می‌باشد. دولت‌ها موظف به شناسایی این حقوق، اجرای آن و اعمال ضمانت اجرا تخطی از آن هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights Requirements Related to HIV/AIDS Patients

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Ehsanpour
  • Hamed Karami
Department of Law, Faculty of Humanity, University of Shahed, Tehran, Iran.
چکیده [English]

HIV/Aids patients, like other citizens, enjoy legal rights and benefits, and their illness cannot be considered as the grounds for discriminating against and depriving them of some of these rights. HIV/AIDS patients have a disability like other people with disabilities and the legislature should put its efforts in support of this group. However, the nature of AIDS has resulted in different outcomes and sometimes the inherent rights of these individuals, including the right to work, the right to equality, the right to health have been denied or damaged. Therefore, policymakers recalled human rights documents in this field and have confirmed that all these rights should be exercised for this group of citizens.  These are either general human rights documents or HUMAN RIGHTS DOCUMENTS related to AIDS. Governments are obliged to identify these rights, enforce them, and guarantee its violation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • Patients
  • AIDS
  • Disability
  • Citizen