واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض و مصادیق آن در قوانین کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و مبانی حقوق، ایران.

2 دکتری فقه و مبانی حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22034/lth.2023.1985831.1134

چکیده

یکی از جرائمی که نام آن در بخش‌های متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد، جرم افساد فی‌الارض است. در این مقاله با مطالعه توصیفی و تحلیلی – انتقادی، و با مبانی فقهی و حقوقی، مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ‌عنوان افساد فی‌الارض از آن یاد شده و برای آن‌ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
این‌که قانون‌گذار افساد فی‌الارض را به‌ عنوان جُرمی مستقل و حدّی ملاحظه کرده و برای آن مجازات اعدام را (چه به عنوان حد و چه به عنوان تعزیر) در نظر گرفته است، با مبانی آیات، روایات و رویه و آرای جمهور فقیهان سازگاری ندارد و به‌ نظر می‌رسد که باید در صدور حکم اعدام برای برخی از جرائمی که مصداق افساد فی‌الارض یا محاربه شمرده شده‌اند، تجدیدنظر کرد؛ چرا که این احکام در معرض اشکالات فقهی و حقوقی قرار دارند که در این نوشتار بدان پرداخته و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. لذا دقت در آرای و مبانی فقیهان و ادله به دست می-دهد که در قوانین کیفری ایران، مواردی وجود دارد که تحت عنوان افساد فی‌الارض حکم اعدام صادر می‌شود، اما این حکم مبنای فقهی مستحکمی ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Jurisprudential Principles of the Crime of Corruption on Earth and its Implications in Iranian Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Hossien Jafari 1
  • Nafise Hatampori 2
  • Mostafa Rajaei por 2
1 Ph.D of Jurisprudence and Law.
2 Ph.D of Jurisprudence and Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

One of the crimes mentioned in various parts of the laws of the Islamic Republic of Iran is corruption on earth. In this article, we intend With juridical and legal basis Review and criticize cases that were enacted in the 2013 Islamic Penal Code As corruptions And have the death penalty It seams That the legislator has it as Independent crime and HAD crime And has imposed the death penalty for this crime ( Had or Taazir ) With the meanings of verses, traditions and jurisprudence, it is not compatible. Also, it seems Should be reviewed to executed Crimes of corruption and moharebeh. Because these sentences are subject to juridical and legal problems If these bugs are in place,So in Iran's penal code, There are cases of corruption on earth And have a death sentence But this is not a valid jurisprudential ruling
And have a death sentence But this is not a valid jurisprudential ruling

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption of Felarz
  • Moharebeh
  • Mohareb
  • Execution
  • Had
  • Ta'zir