ارائه راهکارهای کاهش اطاله‌دادرسی پرونده‌های قضائی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران، ایران.

2 استادیار، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22034/lth.2023.1971054.1130

چکیده

مساله اطاله دادرسی از مهم‌ترین معضلات نظام قضایی ایران است که فشار کاری قضات را افزایش داده و روند احقاق حق را به تاخیر انداخته است. تاخیر در این امر را می‌توان به نوعی، بی‌عدالتی دانست. این در حالی است که تحقق بخشیدن به عدالت و رفع تظلمات، تعدیات و گسترش عدالت قضایی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف این نظام به شمار می‌آید و برقراری نظم، امنیت و رضایت عمومی تا حدود زیادی وابسته به تحقق آن‌ها است. در این مقاله سعی میی‌شود با کاربست رهیافت‌هایی، دو هدف کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و در نتیجه رضایت‌مندی عمومی را پوشش داد. ابزارهای مورد استفاده در این مقاله تکنیک‌ نظریه صف، مبانی رویکرد توالی بهینه و تجزیه و تحلیل سطح بهینه است. نظریه صف یکی از قدیمی‌ترین و توسعه‌ یافته‌ترین تکنیک‌های تجزیه و تحلیل در خطوط انتظار است و از رویکرد توالی بهینه در روند قضائی پرونده‌ها با سازماندهی آنها به کارآمدترین ترتیب ممکن، می‌توان استفاده نمود. رویکرد تجزیه و تحلیل سطح بهینه نیز، به دنبال آن سطح تاخیر از زمان رسیدگی به پرونده‌ها است؛ به طوری که مجموع هزینه‌های تاخیر و هزینه‌های افزایش سرعت به حداقل برسند. با ذکر مثال‌های عددی، کاربرد این ابزارها در کاهش اطاله دادرسی نظام قضائی ایران تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Solutions to Reduce the Delay of Judicial Cases in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Alsadat Farzammehr 1
  • Mina Alavi 2
1 Assistant Professor, Iranian Judiciary Research Institute, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Ghazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

One of the most important problems of the judicial system is the delay of proceedings, which increases the workload of judges and delays justice. Delays in this matter can be considered unfair. In spite of this, the most important and fundamental goals of the judicial system are the realization of justice, the removal of grievances, abuses and the expansion of judicial justice, and their realization is crucial to the establishment of order, security and public satisfaction. The aim of this article is to reduce the time it takes to deal with judicial cases and thus increase public satisfaction by using statistical approaches. A queuing theory technique, the basics of optimal sequence analysis, and optimal level analysis are used in this article. A queuing theory is one of the oldest and most developed analysis techniques in waiting lines, and the optimal sequence approach can be used to organize cases efficiently during the judicial process. Optimal level analysis also follows the level of delay from the processing time of the cases in order to minimize both delay costs and speed increase costs. The application of these tools to reduce the delay of proceedings in Iran's judicial system is explained by using numerical examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Court Delay
  • Optimization
  • Judicial System
  • Queuing Theory