جلوه‌های جرایم علیه عدالت قضایی در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 (مطالعه موردی: مرحله کشف جرم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی حقوق کیفری جزا و جرم‌شناسی.

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دادستان دادسرای نظامی مهاباد.

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

10.22034/lth.2023.562701.1124

چکیده

یکی از خواست‌ها و آمال مشترک انسانیت، عدالت و دادپروری است. عدالتی که اصحاب دعوی در راستای طرح دعاوی مختلف، از مراجع ذی‌صلاح قضایی انتظار تحقق آن را دارند. دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه از سوی مقام‌ها و مراجع قضایی به هیچ‌وجه به‌معنای درنظر گرفتن طرفین دعوی نخواهد بود و این ارفاق غیرمنطقی و عقلایی به متهم یا بزه‌دیده نیست، بلکه بدین‌معناست که جامعه به این حد از عقلانیت و توانایی رسیده که هدف غایی و نهایی از تصویب قوانین را که همانا ایجاد عدالت و توسعة آن و پاسداری از حقوق طرفین دعوی باشد، درک کرده است و حاضر به تمکین از نادیده انگاشتن حقوق طرفین دعوی که به‌معنای پیروی از دادرسی‌های ناعادلانه است، نمی‌باشد. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد و این قابلیت را داشته باشد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب می‌شود. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که اگرچه مقنن ایرانی همانند سایر مجموعة قوانین کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به‌صورت دقیق، صریح و مستقل از عنوان رفتارهای علیه عدالت قضایی اسم نبرده است، اما با مطالعة آن قانون محرز می‌شود که در مراحل مختلف رسیدگی- ازجمله مرحلة کشف جرم- به آن پرداخته است. از باب تمثیل می‌توان به تعقیب یا بازداشت غیرقانونی، منع آگاهی به موقع متهم از ادلة اتهام انتسابی، اطلاع از حق دسترسی متهم به وکیل، رعایت حریم خصوصی شهروندان و احترام به حیثیت آنان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crimes against Judicial Justice in the Criminal Procedure Code 2013 (Case Study: Stage of Crime Discovery)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ghorbani 1
  • Sajad Abasi 2
  • Ali Ebrahimi Agbolag 3
1 Ph.D of Criminal Law and Criminology.
2 M.A in Private law, Prosecutor of Mahabad Military Prosecutor Office.
3 M.A in Private Law.
چکیده [English]

one of the common aspirations and humanity, justice and justness. That justice cannot claim in line with different proceedings, judicial authorities, waiting for the realization of it. a fair trial and fair treatment of the official and judicial authorities in no way means considering litigants and the leniency irrational and rational charged with a crime or not seen , but also means that society in this limit the ability of rationality and that the ultimate goal of the final and the approval of the legislation ,which is the creation of the Justice and Development and protect the rights of the pleadings , understands and refused to yield of ignoring the rights of the parties that are meant to follow the trial of unfair,don't .Obviously any action which was intended to disrupt the process of implementation of the judicial justice and the capability to the realization of justice or corruption trial, is considered a crime against justice of the present study suggests that although Iranian legislators , as well as other criminal code in the criminal procedure code adopted by the 1392 to accurately , explicit and independent of the crimes against justice , but did not name is studying the law can be in various stages of handling - including the crime - discovery phase .Bob parable of May-power to the principle of innocence, the principle of timely awareness of evidence of alleged charges,accused the right of access to lawyers, privacy citizens and respect for their dignity and pointed out

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Justice
  • Criminal Procedure Law 2013
  • Crime Detection
  • Justice