جلوه‌ های جرایم علیه عدالت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ( مطالعه موردی: مرحله کشف جرم )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی حقوق کیفری جزا و جرم شناسی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دادستان دادسرای نظامی مهاباد.

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

10.22034/lth.2023.562701.1124

چکیده

یکی از خواستها و آمال مشترک انسانیت،عدالت و دادپروری است.عدالتی که اصحاب دعوی در راستای طرح دعاوی مختلف،از مراجع ذیصلاح قضایی انتظار تحقق آن را دارند.دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه از سوی مقام‌ها و مراجع قضایی به هیچ وجه به معنای در نظر گرفتن طرفین دعوی نخواهد بود و این ارفاق غیرمنطقی و عقلایی به متهم یا بزه دیده نیست،بلکه بدین معناست که جامعه به این حد از عقلانیت و توانایی رسیده که هدف غایی و نهایی از تصویب قوانین را که همانا ایجاد عدالت و توسعه‌ی آن و پاسداری از حقوق طرفین دعوی باشد، درک نموده است و حاضر به تمکین از نادیده انگاشتن حقوق طرفین دعوی که به معنای پیروی از دادرسی‌های ناعادلانه است، نمی‌باشد.بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد و این قابلیت را داشته باشدکه تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد،جرم علیه عدالت قضایی محسوب می شود. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که اگر چه مقنن ایرانی همانندسایر مجموعه قوانین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت دقیق، صریح و مستقل از عنوان رفتارهای علیه عدالت قضایی اسم نبرده است،اما با مطالعه آن قانون محرز می‌گردد که در مراحل مختلف رسیدگی- از جمله مرحله کشف جرم– به آن پرداخته است. از باب تمثیل می‌توان به تعقیب یا بازداشت غیرقانونی، منع آگاهی به موقع متهم از ادله‌ی اتهام انتسابی، اطلاع از حق دسترسی متهم به وکیل، رعایت حریم خصوصی شهروندان و احترام به حیثیت آنان اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crimes against judicial Justice in the Criminal Procedure Code 1392 (Case Study: Stage of Crime Discovery)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ghorbani 1
  • Sajad Abasi 2
  • Ali Ebrahimi Agbolag 3
1 Member of the Bar Association of the Judiciary
2 Senior expert in private law, prosecutor of Mahabad Military Prosecutor's Office.
3 Legal expert, head of the fourth branch of the Do Mahabad Military Court.
چکیده [English]

one of the common aspirations and humanity, justice and justness. That justice cannot claim in line with different proceedings, judicial authorities, waiting for the realization of it. a fair trial and fair treatment of the official and judicial authorities in no way means considering litigants and the leniency irrational and rational charged with a crime or not seen , but also means that society in this limit the ability of rationality and that the ultimate goal of the final and the approval of the legislation ,which is the creation of the Justice and Development and protect the rights of the pleadings , understands and refused to yield of ignoring the rights of the parties that are meant to follow the trial of unfair,don't .Obviously any action which was intended to disrupt the process of implementation of the judicial justice and the capability to the realization of justice or corruption trial, is considered a crime against justice of the present study suggests that although Iranian legislators , as well as other criminal code in the criminal procedure code adopted by the 1392 to accurately , explicit and independent of the crimes against justice , but did not name is studying the law can be in various stages of handling - including the crime - discovery phase .Bob parable of May-power to the principle of innocence, the principle of timely awareness of evidence of alleged charges,accused the right of access to lawyers, privacy citizens and respect for their dignity and pointed out

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial justice
  • criminal procedure law 1392
  • crime detection
  • justice
دوره 3، شماره 10 - شماره پیاپی 10
سال سوم، شماره دهم، پاییز 1401
آذر 1401
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1402