وظیفه حکومت اسلامی در برخورد با مظاهر فساد و تباهی در پرتو اندیشه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

10.22034/lth.2023.559840.1114

چکیده

اساس نظام اسلامی بر پایه اطاعت از دستورات خداوند و پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) می باشد. یکی از دستورات خداوند متعال در قرآن کریم و معصومین در روایات متعدد، مبارزه با جلوه‌های اجتماعی و علنی گناه می باشد. به همین جهت یکی از تکالیف نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند اول اصل سوم قانون اساسی ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی در جامعه اسلامی است. از سویی شهید بهشتی از جمله افراد شاخص و برجسته انقلاب اسلامی محسوب می شود تاجایی که ایشان نقش فعال و گسترده‌ای در تأسیس و استقرار نظام اسلامی داشته است و به همین جهت در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از گردآوری گفتارها و نوشتارهای ایشان، با روش کتابخانه‌ای -اسنادی و با نگاه تحلیلی بدین پرسش پاسخ داده شود که از نگاه شهید بهشتی ضرورت برخورد حکومت اسلامی با مظاهر اجتماعی فساد و گناه چیست و ایشان تکلیف حکومت اسلامی در این باره را چگونه ارزیابی می‌نمایند؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که شهید بهشتی معتقد است بی‌پروایی ارتکاب گناه در محیط اجتماعی سبب انحطاط جامعه اسلامی شده و حکومت اسلامی به جهت حفظ سلامت اخلاقی جامعه موظف است که ابتدا با استفاده از شیوه‌های فرهنگی و آموزشی نسبت به آگاهی بخشی و ایجاد گرایش به فضیلت‌های اخلاقی گام بردارد و در وهله دوم با استفاده قدرت و نهادهای نظارتی و قضایی نسبت به برخورد با مظاهر علنی فساد و گناه در جامعه اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The duty of Islamic government in struggle against manifestations of corruption and decadence in the light of martyr beheshti`s thought

نویسنده [English]

  • Mohammad sadiq Darivand
Continuous Master's student of Islamic Studies and Public Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The essence of the islamic system is based on the obedience of the orders of god and the prophet (pbuh) and the Infallible imams. one of the orders of Allah Almighty in the holy quran and the innocents in multiple narratives is fight against Social and public manifestations of sin. therefore, one of the tasks of the islamic republic of iran is based on The first paragraph of the third article of the Constitution to create a conducive environment for the growth of moral virtues and fight against all forms of vice and corruption in the islamic community. on the other hand, Marter Beheshti is considered a prominent and outstanding member of the Islamic Revolution, as far as he has played an active and extensive role in founding and establishing the Islamic system. Therefore, in this study, it has been tried by using the collection of his documents and speeches with the documentary - library method and with an analytical view to answer this question that what is the necessity of the Islamic government to deal with social manifestations of corruption and vice, and how he evaluates the duty of the islamic government in this regard. the results of this study show that martyr Beheshti believes that the audacity of committing sin in the social environment has contributed to the decline of the islamic society and in order to preserve the moral health of the society, the islamic government is obligated to take steps first towards raising awareness and creating

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Commanding The Good
  • Islamic Republic of Iran
  • Martyr Beheshti
  • Social Corruption
  • The Constitution
  • Forbidding The Evil"
دوره 3، شماره 9 - شماره پیاپی 9
سال سوم، شماره نهم، تابستان 1401
شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 بهمن 1401