اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز علیه دولت در ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل، گروه علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار حقوق بین الملل، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/lth.2022.553708.1091

چکیده

در ارجاع وضعیت متضمن تجاوز از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان، برخلاف سایر جرائم که دادستان میتواند به محض احراز وجود مبنایی معقول در خصوص آغاز تحقیقات به آن اقدام نماید، در مورد تجاوز باید ابتدا اطمینان حاصل شود که شورای امنیت، ارتکاب تجاوز را از طرف دولت مربوطه احراز کرده و سپس، دادستان میبایست با اعلان وضعیت مطروح نزد دیوان، تمام اطلاعات و اسناد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بفرستد. باید گفت اطمینان دادستان از احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت، کوچکترین ایرادی به استقلال این مرجع قضایی وارد نخواهد ساخت، با این حال شناسایی متجاوز میتواند صِرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی باشد. همچنین حق وِتو، به اعضای دائم شورای امنیت این اختیار را میدهد کـه در عین مصـونیت کامـل، مرتَکـب جنایت تجـاوز شوند و از طرفی چنانچه دلیل عدم احراز ارتکاب عمل تجاوز، عدم تمایل شورا نسبت به رسیدگی موضوع در دیوان باشد، شورا میتواند پس از تجویز بخش مقدماتی دیوان، آن را به مدت دوازده ماه تعلیق و تمدید کند. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی– توصیفی، ضمن بررسی پیش شرط های لازم، وضعیت اعمال تجاوز از طرف کشور های عضو دائم شورای امنیت را مورد تحلیل قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Exercise of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression as Referred by the UN Security Council

نویسندگان [English]

  • shahrooz Darbandi 1
  • Hebatollah Najandimanesh 2
1 Master of International Law, Department of Humanities, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of International Law, Faculty Member of Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran;
چکیده [English]

In referring the situation involving a Crime of Aggression by the United Nations Security Council (UNSC) to the Office of the Prosecutor (OTP), the Court must at the outset, satisfy itself that the UNSC has determined an act of Aggression committed by the given State. Subsequently, the OTP must provide all information and documents to the UNSC. The OTP’s assurance that the crime is determined by the UNSC will not impair the independence of the Court. However, that recognition by the UNSC can be based solely on political considerations. The use of veto power also gives the Permanent Members of the UNSC the right to commit an act of Aggression while in full immunity. However, if the Pre-Trial Chamber seizes the matter, the UNSC may suspend it for twelve months and renew it several times when the UNSC is unwilling to consider the matter in the Court. This is in contradiction with the main goal of the Court, which is the punishment of the perpetrators of the most serious international crimes. The present article, while examining the necessary conditions, has analyzed the situation in which the act of Aggression is committed by a Permanent Member of the UNSC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime of Territorial Aggression
  • Jurisdiction of the International Criminal Court
  • Situation Referral
  • the Prosecutor
  • the Security Council
دوره 3، شماره 9 - شماره پیاپی 9
سال سوم، شماره نهم، تابستان 1401
شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 تیر 1401