نقش استعلامات حقوقی و قضایی در پیشگیری از تدلیس در ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران

10.22034/lth.2022.552670.1082

چکیده

از آنجایی که خانواده واحد بنیادین جامعه و یکی از مولفه‌های اساسی خوشبختی هر فردی محسوب می‌شود، لذا بسیار ضروری است تا با اقدامات و سازوکارهای کارآمد در جهت صیانت از ثبات و دوام آن کوشا بود. امروزه انحلال خانوداه بیش از گذشته رخ می‌دهد. یکی از مهمترین دلایل آن، تدلیس در ازدواج است که پیش از عقد برخی مسایل اساسی و بنیادین کتمان یا پنهان می‌ماند و اگر آشکار بود، ازدواجی شکل نمی‌گرفت. پژوهش با درک این موضوع، در پی نهادینه‌سازی راهبردهای حقوقی برای پیشگیری از بروز تدلیس پیش از ازدواج بوده، لذا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی نظام حقوقی فسخ نکاح به علت تدلیس، به نمونه پرونده‌های قضایی، مصادیق روانشناختی خانوادگی و راهبردهای حقوقی و قضایی کارآمد جهت نمایان ساخت اهمیت دستاوردهای پژوهش پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که امکان ارائه نمودن گواهی سلامت جسمی و روانی، استعلامات حقوقی و قضایی نظیر: وثاقت محلی، احراز هویت، اصالت اسنادی، سوابق دعاوی حقوقی و کیفری، مالکیت، دارایی، شغلی، صنفی، تحصیلی و غیره، زمینه بسیاری از فریب‌های مرسوم قبل از عقد نکاح را از بین می‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Legal and Judicial Inquiries in Preventing Fraud in Marriage

نویسنده [English]

  • hassan khosravi
associate professor, public law, PNU, Tehran
چکیده [English]

Since the family is the fundamental subject of society and one of the basic components of happiness of any individual, it is very necessary to make the effective measures and mechanisms to protect its stability and sustainability. Today, family dissolution is happening more than ever. One of the most important reasons for this is the fraud in marriage, which remains hidden some basic issues before the marriage, and if it were obvious, a marriage would not have taken place. Understanding this issue, the research seeks to institutionalize legal strategies to prevent premarital fraud, so by using a descriptive-analytical approach, while examining the legal system of marriage termination due to fraud, analyze court cases, family psychological cases and effective legal and judicial strategies to demonstrate the importance of research achievements. The results of the research show that it is necessary to provide legal physical and mental health certificates, legal and judicial inquiries such as: local trust, authentication, document authenticity, records of legal and criminal lawsuits, ownership, assets, occupations, guilds, education, etc., eliminates many common frauds before marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fraud
  • Marriage
  • Marriage Termination
  • Health Certificate
  • Legal and Judicial Inquiries
دوره 3، شماره 9 - شماره پیاپی 9
سال سوم، شماره نهم، تابستان 1401
شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 تیر 1401