بررسی ماهیت و مفهوم تهدید و خطر جانی در فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

10.22034/lth.2022.552043.1079

چکیده

از ثمر بخش‌ترین مصادر سامان مصادر جرم شناسی، «جرم شناسی و ماهیت تهدید و خطر جانی» است. افزون بر این سیاق سلوک با این موقع، از مقال‌های خطیر حقوق کیفری و تأمینات ژرف از آن برانگیزاننده شاکله‌ی حقوقی حقوق‌دانان از تحکیم شایسته فکری می‌باشد. برهان پاسداری از امنیت عرصه رسالت‌های حکومت اسلامی، مسبب تحریض قانون‌گذار ایران برای وصف این جرم، از این جهت که در قوانین قبل از انقلاب عرضه‌ای جامع و مبرهن از جرم تهدید و خطر جانی برای باز‌شناخته شدن وجود ندارد و این مقوله پس از انقلاب اسلامی ایجاد گردید. علیرغم این‌که مفهوم تهدید از مفاهیم بحث برانگیز است، ولی در ماهیت آن‌ها میان فقهاء و حقوق‌دانان اختلاف چندانی مشاهده نمی‌شود. در ضمن باید بیان کرد که این مقاله، مؤید بر تأسیسی بودن نظرات و بحثی مستوعب در این زمینه نمی‌باشد، بلکه مقصود در آن ارائه گزارشی از مفهوم تهدید و خطر جانی و جرم شناسی آن از منظر فقه و حقوق ایران، به منظور استکشاف راهکاری مدرن از طریق نظرات ارائه شده، یا پیشنهادهای قابل پیگیری، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the nature and concept of threat and danger to life in Iranian jurisprudence and law

نویسنده [English]

  • Abdolkarim Golgoun
student
چکیده [English]

One of the most fruitful sources of criminological sources is "criminology and the nature of threat and danger to life." In addition, the context of behavior at this time, one of the serious articles of criminal law and its in-depth provision, inspires the legal structure of jurists from a well-deserved intellectual consolidation. The argument of protecting the security of the missions of the Islamic government, causes the Iranian legislator to incite to describe this crime, because in the laws before the revolution there is no comprehensive and obvious offer of the crime, threat and risk of life to be recognized and this The category was created after the Islamic Revolution. Although the concept of threat is a controversial concept, there is not much difference in their nature between jurists and jurists. In addition, it should be noted that this article does not confirm the founding of opinions and debates in this field, but rather provides a report on the concept of threat and danger to life and its criminology from the perspective of Iranian jurisprudence and law, in order to explore A modern solution is through the comments provided, or the suggestions that can be followed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • threat
  • intimidation
  • fear
  • Imami jurisprudence
  • general jurisprudence