بررسی ماهیت و مفهوم تهدید و خطر جانی در فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

10.22034/lth.2022.552043.1079

چکیده

از ثمربخش‌ترین مصادر سامان مصادر جرم‌شناسی، «جرم‌شناسی و ماهیت تهدید و خطر جانی» است. افزون بر این سیاق سلوک با این موقع، از مقاله‌ای خطیر حقوق کیفری و تأمینات ژرف از آن برانگیزاننده شاکله حقوقی حقوقدانان از تحکیم شایسته فکری است. برهان پاسداری از امنیت عرصه رسالت‌های حکومت اسلامی، مسبب تحریض قانون‌گذار ایران برای وصف این جرم، از این جهت که در قوانین پیش از انقلاب عرضه‌ای جامع و مبرهن از جرم تهدید و خطر جانی برای بازشناخته‌شدن وجود ندارد و این مقوله پس از انقلاب اسلامی ایجاد شد. با وجود اینکه مفهوم تهدید از مفاهیم بحث‌برانگیز است، ولی در ماهیت آن‌ها میان فقها و حقوقدانان اختلاف چندانی مشاهده نمی‌شود. در ضمن باید بیان کرد که این مقاله، مؤید بر تأسیسی‌بودن نظرات و بحثی مستوعب در این زمینه نیست، بلکه مقصود در آن ارائه گزارشی از مفهوم تهدید و خطر جانی و جرم‌شناسی آن از منظر فقه و حقوق ایران، به‌منظور استکشاف راهکاری مدرن از طریق نظرات ارائه‌شده، یا پیشنهادهای قابل‌پیگیری، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Nature and Concept of Threat and Danger to Life in Iranian Jurisprudence and Law

نویسنده [English]

  • Abdolkarim Golgoun
Master Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most fruitful sources of criminological sources is "criminology and the nature of threat and danger to life." In addition, the context of behavior at this time, one of the serious articles of criminal law and its in-depth provision, inspires the legal structure of jurists from a well-deserved intellectual consolidation. The argument of protecting the security of the missions of the Islamic government, causes the Iranian legislator to incite to describe this crime, because in the laws before the revolution there is no comprehensive and obvious offer of the crime, threat and risk of life to be recognized and this The category was created after the Islamic Revolution. Although the concept of threat is a controversial concept, there is not much difference in their nature between jurists and jurists. In addition, it should be noted that this article does not confirm the founding of opinions and debates in this field, but rather provides a report on the concept of threat and danger to life and its criminology from the perspective of Iranian jurisprudence and law, in order to explore A modern solution is through the comments provided, or the suggestions that can be followed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threat
  • Intimidation
  • Fear
  • Imami Jurisprudence
  • General Jurisprudence