بررسی اجرای تدابیر اقتصاد اسلامی و پیشگیری جامعه مدار از جرایم اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.

10.22034/lth.2022.552734.1083

چکیده

 
تدابیر پیشگیرانه از جرم، بهترین برنامه‌ای است که دولت‌ها می‌توانند به‌منظور کاهش نرخ جنایی طراحی و اجرا کنند؛ در این میان، با توجه به اهمیت و درجه تأثیرگذاری منفی جرایم اقتصادی، در حوزه‌های مختلف فردی و اجتماعی یک جامعه، لزوم به‌کارگیری سیاست‌های پیشگیرانه، درخصوص مبارزه جدی با این قبیل جرایم، دارای اهمیت و ضرورت خاصی است؛ بدون تردید، از مهم‌ترین و بهترین راه‌های مبارزه با انحرافات مالی و جرایم اقتصادی در سطوح مختلف، اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایم و مفاسدی است؛ به‌عبارت دیگر، جلوگیری و پیشگیری از وقوع انحرافات و ارتکاب جرایم اقتصادی، بر مبارزه با مرتکبان آن‌ها مقدم است. لزوم اجرای سیاست‌های اقتصاد اسلامی و بازشناسی اصول آن بر مبنای قرآن کریم، ارائه سه رویکرد کلی و پیشگیرانه قرآنی، مبتنی بر نگاه به دیروز، امروز و فردای یک جامعه، در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان پیشگیری از جرم، با عنوان زمینه‌سازی، فضاسازی و فرهنگ‌سازی قرآنی نیز، از دیگر یافته‌های اساسی به‌منظور پیشگیری از جرایم اقتصادی، در پژوهش حاضر می‌باشد؛ همچنین در انتها، با بیان منظر و استدلالی مفهومی نسبت به دو موضوع ایمان و تقوا، به بررسی برخی سازوکارهای پیشگیری موقعیت‌مدار از جرایم اقتصادی، پرداخته شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Implementation of Islamic Economic Measures and Community-based Prevention of Economic Crimes

نویسندگان [English]

  • Rostam Aliakbari
  • Yaser Shakeri
PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

 
Crime prevention is the best program that governments can design and implement to reduce the crime rate; The application of preventive policies in the serious fight against such crimes is of particular importance and necessity;Undoubtedly, one of the most important and best ways to fight against financial deviations and economic crimes at various levels is to adopt measures and policies to prevent the occurrence of such crimes and corruption; In other words, preventing the occurrence of deviations and committing economic crimes takes precedence over fighting the perpetrators. The need to implement Islamic economic policies and recognize its principles based on the Holy Qur'an Yesterday, today and tomorrow of a society, in the field of macro crime prevention policies, under the title of grounding, atmosphere and Quranic culture, are other basic findings in order to prevent economic crimes in the present study;Finally, by expressing a conceptual perspective and reasoning on the two issues of faith and piety, some of the mechanisms of situational prevention of economic crimes are examined.The research method of the present study is applied in terms of objectives and in terms of the nature of descriptive-analytical study using the documentary method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Economics
  • Economic Crimes
  • Situational Prevention
  • Preventive Measures