نظام کنترل صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه: ابزاری موثر در جهت پیشبرد برنامه تحریم آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/lth.2022.546565.1070

چکیده

تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا همواره ابزاری قدرتمند در سیاست خارجه این کشور بوده، به طوری که این کشور همواره از ابزار تحریم برای محدود کردن تجارت با کشورها، اشخاص و شرکت‌های خارجی استفاده کرده است. در این میان یکی از مهم ترین ابزارهای ایالات متحده در راستای پیگیری و تعقیب برنامه تحریم، طراحی و راه اندازی نظام کنترل صادرات بوده و همچنین یکی از مهم ترین کالاهای مشمول نظام کنترل صادرات در این کشور، کالاهای با کاربرد دوگانه است. در این خصوص، کشور ایران به عنوان کشوری که بیش از چهار دهه آماج حملات تحریمی ایالات متحده آمریکا بوده، از محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور مصون نبوده، به طوری که این محدودیت ها همواره جریان تجارت خارجی ایران را با مشکل مواجه کرده است. از این رو به نظر می رسد یکی از اقدامات ضروری جهت تسهیل جریان تجارت خارجی در ایران، تلاش برای رفع موانع و یا کاهش محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه ایالات متحده است و همچنین به نظر می رسد که اولین قدم در این زمینه آشنایی با سازوکار اجرایی و ساختار نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور است. لذا در این نوشتار به بررسی این مهم می پردازیم، به طوری که با شناخت نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه در ایالات متحده بتوانیم به راهکارهایی جهت کاهش موانع و محدودیت های موجود این حوزه برسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Export control regimes for Dual Use items: an effective tool to advance the US sanctions program

نویسندگان [English]

  • Gholamnabi Fayzi Ckakab 1
  • Mohammad Chalabi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 M.Sc., Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The U.S has imposed economic sanctions on several occasions throughout history. Economic sanctions are an important part of the US foreign policy to restrict international trade with foreign countries, individuals and companies. One of the most important tools of the U.S in pursuit of the sanction program is the design and implementation of an export control regime, and one of the most important items subject to the export control system in the U.S is dual-use items. Also, Iran is not immune from the restrictions imposed by the US export control regimes for Dual Use items, So that these restrictions always affects in foreign trade of Iran. Hence, one of the essential steps to increase the international trade in Iran is to reduce the constraints of the US export control regimes for Dual Use items, and in this regard the first step is to recognize the US export control regimes for Dual Use items. Hence, in this article, we are investigating the US export control regimes for Dual Use items, So that after understanding the US export control regimes for Dual Use items, we are to provide solutions to reduce the constraints arising from this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • U.S. economic sanctions
  • International Trade
  • export control regimes
  • Dual-Use items