تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت

نویسندگان

1 گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هر روز، در سراسر جهان، عده‌ای از مردم به‌دلیل فساد در بخش سلامت و درمان رنج می‌برند و می‌میرند. فساد در نظام سلامت، دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر (که دانش و منابع مالی کافی ندارند) به مراقبت‌های سلامت و داروهای حیاتی و اساسی تأثیر می‌گذارد که این تأثیر می‌تواند از بالاترین سطح تا پائین‌ترین سطح باشد. عمده‌ترین اثر آن می‌تواند کاهش تأثیر مراقبت‌های سلامت برای بیماران باشد. فساد بر سیاست سلامت و اولویت هزینه‌ها تأثیر می‌گذارد و می‌تواند تأثیر منفی مستقیم روی دسترسی و کیفیت مراقبت بیمار داشته باشد و سبب می‌شود که  سلامت افراد جامعه به خطر بیفتد. شناسایی فساد و تعارض منافع احتمالی در نظام سلامت می‌تواند نقش پیش‌گیرانة مؤثری داشته باشد. نظام سلامت نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید از فساد ریشه‌کن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict of Interest and Lack of Transparency as Corruption in the Health System

نویسندگان [English]

  • Kourosh Delpasand 1
  • Sharief Torkman Nezhad 2
  • Mohamad Nourian 3
1 Department of Medical Ethics, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences ,Rasht, Iran.
2 Healthcare Services Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran, Iran.
3 Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran , Iran.
چکیده [English]

Every day, all over the world, some people suffer and die due to corruption in the health sector. Corruption in the health system affects the access of vulnerable groups (who do not have sufficient knowledge and financial resources) to health care and vital and essential medicines, which can be from the highest to the lowest level. Its main effect can be to reduce the impact of health care on patients. Corruption affects health policy and spending priorities and can have a direct negative impact on the availability and quality of patient care and endanger the health of people in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Conflict of Interest
  • Transparency
  • Health System