حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در قراردادهای تجاری بین‌المللی با نگاهی به قانون تجارت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

از دیرباز در همة کشورهای جهان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از حیاتی­ترین عواملی به شمار آمده که برتوسعة اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال مؤثر بوده است. جذب منابع مالی خارجی در انواع و اشکال گوناگون از اولویت­های غالب کشورهای جهان بوده و به یکی از پیش‌نیازهای دست‌یابی به اهداف توسعه­ای آن‌ها بدل شده است. در میان روش‌های مختلف تأمین مالی خارجی روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارامدترین روش­ها است. در کنار معایب و اشکال‌هایی که برای این روش وجود دارد، وجود آثار مثبت فراوان آن نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت‌پذیری، انتقال دانش فنی و نوین مدیریتی به بنگاه میزبان و ایجاد امنیت اقتصادی، اصلاح نظام مدیریتی، تبادل تجربه‌های اقتصادی، تکنولوژی و فناوری جدید بر کسی پوشیده نیست. از‌این‌رو هدف از انجام این پژوهش بررسی حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در قراردادهای تجاری بین‌المللی مطابق با حقوق تجارت ایران می­باشد. این نوشتار که براساس مطالعات کتابخانه‌ای انجام‌ گرفته است، از نوع پژوهش‌های توصیفی - تحلیلی است و در طی پژوهش در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که چگونه و با چه استانداردهایی می‌توان در قراردادهای تجاری بین‌المللی میان حقوق سرمایه‌گذار و کشور میزبان توازن برقرار کرد؟ از‌این‌رو نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن بود که نارسایی قوانین و مقررات تجارتی موجود در ایران، نپذیرفتن قوانین و قواعد حاکم بر تجارت بین‌الملل، تفاسیر متفاوت از برخی اصول قانون اساسی و وجود اختلاف عقیده ازجمله موانع سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای تجاری در کشور به‌حساب می‌آیند. همچنین عواملی مانند عدم عضویت ایران در مرکز بین‌المللی حل  اختلاف‌های ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی، لزوم حل اختلاف میان دولت ایران و سرمایه‌گذار خارجی درخصوص تعهدهای دوسویه توسط دادگاه­های ایران، ابهام‌های موجود در متن قانون درخصوص ایرادهای داوری منجربه بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاری خارجی و تأثیرگذاری سوء بر معامله‌ها و معاهده‌های بین‌المللی می‌شود. از‌این‌رو می‌توان با برطرف‌سازی چنین عواملی در قراردادهای تجاری بین‌المللی میان حقوق سرمایه‌گذار و کشور میزبان توازن ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Law of Foreign Investment in International Trade Contracts with a View to Iran's Trade Law

نویسندگان [English]

  • Arezoo Kiani Mojahed
  • Rahim Baghban
Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Attracting foreign investment has long been one of the most vital factors in all countries of the world, which has been effective in economic development and employment. Attracting foreign financial resources in different types and forms is one of the most important priorities of countries in the world and has become one of the priorities for achieving their development goals. Among different methods of foreign financing, foreign direct investment method is one of the most efficient methods. In addition to the flaws and drawbacks to this method, the existence of many positive effects such as access to new export markets, promotion of competitiveness, transfer of technical and new management knowledge to the host firm and creating economic security, reforming the management system, exchanging new economic experiences, technology and technology are not hidden to anyone. Therefore, the aim of this study was to investigate the rights of foreign investment in international commercial contracts in accordance with Iran's trade law. This paper, which has been conducted based on library studies, is a descriptive-analytical research and during this research, we are looking for answers to the main question of how and with what standards can be balanced between investor's rights and the host country in international trade contracts? The results of this study indicate that the failure of existing commercial laws and regulations in Iran, the failure of the laws and rules governing international trade, different interpretations of some principles of the constitution and the existence of disagreements of opinion are among the barriers to investment in the form of commercial contracts in the country. Also, factors such as Iran’s non-membership in the International Center for Resolving Disputes a resulting from foreign investment, the necessity of resolving disputes between the Iranian government and foreign investors regarding bilateral commitments by Iranian courts, ambiguities in the text of the law regarding errors lead to the lack of trust in foreign investment and the impact of misconduct on international transactions and treaties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Investment
  • Attraction of Investor
  • International Trade Contract
  • Arbitration