اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 40
تعداد پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش 0

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 24
تعداد مشاهده مقاله 14522
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1694
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %