اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 29

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 53
تعداد مشاهده مقاله 25494
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6305
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 62 روز
درصد پذیرش 21 %