نمایه نویسندگان

ا

 • احدی، فاطمه ضرورت‌سنجی پیش‌بینی اصل بی‌طرفی دادستان در نظام دادرسی ایران؛ با تأکید بر نظام دادرسی ترکیه [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-15]
 • احسان پور، سید رضا بازشناسی سیاست جنائی بزه‌دیده‌مدار در جرائم منافی عفت [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]
 • احسان پور، سید رضا الزامات حقوق بشری مرتبط با مبتلایان به ایدز [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-77]
 • اسفندیاری، احمد حلول دین مؤجّل ناشی از سند تجاری [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 59-69]
 • انظاری‌دورباش، زهرا ضرورت‌سنجی پیش‌بینی اصل بی‌طرفی دادستان در نظام دادرسی ایران؛ با تأکید بر نظام دادرسی ترکیه [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-15]

ب

 • باباپور، محمد ضرورت مقررات‌گذاری ارزهای دیجیتال و تبیین موانع ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 13-23]
 • باغانی، علی بررسی میزان پیچیدگی قوانین مالیات‌های مستقیم در نظام مالیاتی کشور [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 24-36]
 • باغبان، رحیم حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در قراردادهای تجاری بین‌المللی با نگاهی به قانون تجارت ایران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 29-43]
 • بیرانوند، فرید مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تأکید بر اقدامات شرکت آمریکایی بلک‌واتر در عراق) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 65-78]

پ

 • پیرنیاکان، امیر لطف اله پیشگیری کنشی از رفتارهای مجرمانه شغلی قضات، چالشهای اجرائی و راهکارهای آن [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 41-58]

ت

 • ترکمن نژاد، شریف تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 31-39]
 • توتونچیان، مهری اختیارات و وظایف پلیس در برخورد با جرائم منافی عفت در جلوة قوانین جدید ایران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 17-30]

ج

 • جعفری، افشین سیاست جنایی ایران در جرایم منافی عفت تعزیری [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 71-88]
 • جوادی، امیر ضرورت مقررات‌گذاری ارزهای دیجیتال و تبیین موانع ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 13-23]

ح

 • حبیبی، جواد بررسی و تحلیل تعزیرات منصوص شرعی و مقایسة آن با حدود [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 31-48]
 • حسنی، علیرضا بررسی میزان پیچیدگی قوانین مالیات‌های مستقیم در نظام مالیاتی کشور [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 24-36]
 • حسینی، آسیه سیاست جنایی ایران در جرایم منافی عفت تعزیری [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 71-88]
 • حسینی، علی محمد ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]
 • حقیقی، نصر الله بازشناسی سیاست جنائی بزه‌دیده‌مدار در جرائم منافی عفت [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]

خ

 • خرام، سید امین مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصولات تراریخته [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 13-27]

د

 • دل پسند، کورش تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 31-39]

ر

 • رزاقی، عبد الله حقوق بین‌الملل نوین و چالشی به نام استقلال دولت‌ها [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 79-96]
 • رستمی، سارا اختیارات و وظایف پلیس در برخورد با جرائم منافی عفت در جلوة قوانین جدید ایران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 17-30]
 • رنجبر، عبدالله تحلیل فقهی و تطبیق حقوقی اقسام حق دینی با رویکرد انتقادی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • رووف، کمال مطالعه تطبیقی تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی در بحران اقتصادی ناشی از کرونا [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 38-55]

س

 • سادات حسینی، سید حسین تحلیل فقهی و تطبیق حقوقی اقسام حق دینی با رویکرد انتقادی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • سهراب زاده، علی حقوق متهم از تعقیب تا اجرای مجازات در دادگاه بخش [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 45-53]

ش

 • شریفی، علیرضا بررسی تطبیقی اجرت‌المثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 49-64]
 • شکوهنده، فرزانه چالش‌های پیرامون مادة 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 71-82]

ک

 • کرمی، حامد الزامات حقوق بشری مرتبط با مبتلایان به ایدز [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-77]
 • کریمی، محمد امیر سیاست جنایی ایران در گستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد با تأکید بر فقه اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 56-63]
 • کیانی مجاهد، آرزو حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در قراردادهای تجاری بین‌المللی با نگاهی به قانون تجارت ایران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 29-43]

م

 • محمدیان امیری، مهدی بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیش‌روی آب دریا [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 17-30]
 • موسوی انیجدان، سید یوسف بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیش‌روی آب دریا [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 17-30]
 • میرزاجانی، عباس تحولات ناظر بر دادرسی عادلانه در پرتو قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 55-69]

ن

 • نصر اللهی، نسیم بررسی تطبیقی اجرت‌المثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 49-64]
 • نوریان، محمد تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 31-39]

ی

 • یاقوتی، ابراهیم مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تأکید بر اقدامات شرکت آمریکایی بلک‌واتر در عراق) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 65-78]