تعداد مقالات: 36

7. تحلیل فقهی و تطبیق حقوقی اقسام حق دینی با رویکرد انتقادی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 1-12

عبدالله رنجبر؛ سید حسین سادات حسینی


8. ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام

دوره 1، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 1-11

علی محمد حسینی


10. بازشناسی سیاست جنائی بزه‌دیده‌مدار در جرائم منافی عفت

دوره 2، شماره 4، بهار 1400، صفحه 1-16

سید رضا احسان پور؛ نصر الله حقیقی


11. ضرورت مقررات‌گذاری ارزهای دیجیتال و تبیین موانع ساختاری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 13-23

محمد باباپور؛ امیر جوادی


14. بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیش‌روی آب دریا

دوره 2، شماره 4، بهار 1400، صفحه 17-30

مهدی محمدیان امیری؛ سید یوسف موسوی انیجدان


15. بررسی میزان پیچیدگی قوانین مالیات‌های مستقیم در نظام مالیاتی کشور

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 24-36

علی باغانی؛ علیرضا حسنی


17. تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 31-39

کورش دل پسند؛ شریف ترکمن نژاد؛ محمد نوریان


21. حقوق متهم از تعقیب تا اجرای مجازات در دادگاه بخش

دوره 1، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 45-53

علی سهراب زاده


22. بررسی تطبیقی اجرت‌المثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن

دوره 2، شماره 4، بهار 1400، صفحه 49-64

نسیم نصر اللهی؛ علیرضا شریفی


25. حلول دین مؤجّل ناشی از سند تجاری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 59-69

احمد اسفندیاری