تعداد مقالات: 24

1. تحلیل فقهی و تطبیق حقوقی اقسام حق دینی با رویکرد انتقادی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 1-12

عبدالله رنجبر؛ سید حسین سادات حسینی


2. ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام

دوره 1، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 1-11

علی محمد حسینی


4. بازشناسی سیاست جنائی بزه‌دیده‌مدار در جرائم منافی عفت

دوره 1، شماره 4، بهار 1400، صفحه 1-16

سید رضا احسان پور؛ نصر الله حقیقی


5. ضرورت مقررات‌گذاری ارزهای دیجیتال و تبیین موانع ساختاری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 13-23

محمد باباپور؛ امیر جوادی


8. بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیش‌روی آب دریا

دوره 1، شماره 4، بهار 1400، صفحه 17-30

مهدی محمدیان امیری؛ سید یوسف موسوی انیجدان


9. بررسی میزان پیچیدگی قوانین مالیات‌های مستقیم در نظام مالیاتی کشور

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 24-36

علی باغانی؛ علیرضا حسنی


11. تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 31-39

کورش دل پسند؛ شریف ترکمن نژاد؛ محمد نوریان


15. حقوق متهم از تعقیب تا اجرای مجازات در دادگاه بخش

دوره 1، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 45-53

علی سهراب زاده


16. بررسی تطبیقی اجرت‌المثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن

دوره 1، شماره 4، بهار 1400، صفحه 49-64

نسیم نصر اللهی؛ علیرضا شریفی


19. حلول دین مؤجّل ناشی از سند تجاری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 59-69

احمد اسفندیاری


20. الزامات حقوق بشری مرتبط با مبتلایان به ایدز

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 65-77

سید رضا احسان پور؛ حامد کرمی


23. سیاست جنایی ایران در جرایم منافی عفت تعزیری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 71-88

افشین جعفری؛ آسیه حسینی