نویسنده = سید رضا احسان پور
بازشناسی سیاست جنائی بزه‌دیده‌مدار در جرائم منافی عفت

دوره 2، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 1-16

سید رضا احسان پور؛ نصر الله حقیقی


الزامات حقوق بشری مرتبط با مبتلایان به ایدز

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 65-77

سید رضا احسان پور؛ حامد کرمی