تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 24
تعداد نویسندگان 37
تعداد مشاهده مقاله 14,991
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2,350
فصلنامه، از تمامی مقالات و تحقیقات اصیل نویسندگان در حوزه‌های حقوقی استقبال می‌کند.
فصلنامه، نشریه الکترونیکی بر خط بوده و به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) انتشار می‌یابد.

فرایند داوری دو سویه ناشناس مقالات (از زمان ارسال) متجاوز از دو ماه نخواهد بود.
تمامی مقالات ارسالی، بدواً توسط سامانه‌های مشابه یاب بررسی خواهند شد.
فصلنامه از سیاست دسترسی آزاد (بدون هزینه) به مقالات تبعیت می‌کند.
فصلنامه برای داوری و انتشار مقالات هیچ وجهی دریافت نمی‌کند.
 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، بهار 1400 

ابر واژگان